Alsof de levensgevaarlijke aanvallen op de pers door Trump en de zijnen nog niet voor genoeg problemen zorgen, is daar recentelijk ook nog eens een radicaal-progressieve opstand op de redactie bijgekomen.

Een nieuwe generatie activistische journalisten streeft een andere vorm van journalistiek na. Zij geloven niet langer in neutraliteit of in een objectieve weergave van de werkelijkheid, aangezien alles volgens hen politiek is. Sterker nog: door de werkelijkheid zo neutraal mogelijk te willen beschrijven of te laten zien zoals die is, legitimeer je die werkelijkheid en houd je elk eventueel onrecht actief in stand.

Voor de journalistiek betekent dit dat zij niet langer dient te streven naar slechts waarheidsvinding of het doen van objectief verslag; haar primaire taak moet het bevorderen van sociale rechtvaardigheid zijn. De recente koerswijziging van de New York Times is hier wellicht het meest illustere voorbeeld van.

Kortom, het zal er voorlopig niet duidelijker op worden allemaal.

 

Vier jaar identiteitscrisis in de Amerikaanse journalistiek: ‘Ons vak lag nog nooit zo onder vuur’